ردکردن این

پارس سوپر پيشرو

روغن موتور بنزینی

پارس سوپر پیشرو، روغن موتورچند درجه ای (مالتي گريد)است که با بهر ه گيري  از روغن پايه سنتزي بسيار مرغوب و مواد افزودني ويژه به منظور محافظت عالي قطعات موتور در شرايط عملياتي سخت و منطبق با استاندارد تدوين شده براي ميزان گوگرد، خاكستر سولفاته و فسفر ( SAPS ) موجود در روغن موتورهاي پيشرفته مطابق با سطح كارايي API SM/CF توليد گرديده است.

  • قابليت عملكرد در گستره دمايي وسيع
  • پايداري اكسيداسيون و حرارتي بسيار عالي
  • حداكثر محافظت موتور در برابر سايش
  • قابليت پا ك‌كنندگي و معلق كنندگي بسيار عالي به منظور كاهش رسوبات ناشي از احتراق و اكسيداسيون
  • روانكاري عالي قطعات در دماي پايين به ويژه در لحظه استارت زدن
  • قابليت انتقال حرارت عالي
  • كاركرد طولاني مدت

SM/CF API

A3/B4/C3 ACEA

P229.31 MB

Longlife-04 BMW

502.00/505.01 VW

13383-11378 ISIRI

خودروهای بنزينی طراحی شده از سال 2004 تا سال 2010 ميلادی