ردکردن این

روغن موتور پتروفیکس

روغن دریایی دو زمانه

روغن موتور پتروفیکس دو زمانه، فرمول بندی شده برای انواع موتور قایقبــا ترکیبی از بهتـرین مواد افـزودنی مرغوب بـا خاکستر کم و روغن های پایه.این محصول دارای خاصیت ضد سایش قوی است و در برابر زنگ زدگی و خوردگی حتی در آب نمک دریا محافظ موثری برای موتور می باشد.