ردکردن این

روغن موتورادنوک ویجر برونزی

روغن موتور بنزینی

ADNOC VOYAGER BRONZE 20W/50 SL

روغن موتور ادنوک ویجر برونزی مطابق با سطح کارآیی API/SL تولید گردیده است. این محصول جهت مصرف در خودروهای بنزینی و دیزلی سوپر شارژ مناسب می باشد .

 ADNOC VOYGER BRONZE  فرایند روانکاری قطعات متحرک خودرو را به‌خوبی انجام می‌دهد. وجود ترکیبات مخصوص این روغن مانع از تشکیل رسوبات و لجن در موتور خواهد شد. این محصول در شرایط سخت محیطی عملکرد مناسبی دارد.