ردکردن این

ایرانول XP

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو

ایرانول XP بـا استفاده از روغن پايه پـارافينيك مرغوب حـاصل از پالايش برشی از نفت خـام و مواد افزودنـي مناسب مقـاوم در مقابـل فشارهای بالا (Extreme Pressure ) توليد گرديده است.

  • GL-5API
  • -L-2105 DMIL
  • 2810ISIRI
  • در كليه جعبه دنده هاي غير اتو ماتيك خودروهای سبک و سنگین و ساير وسايل نقليه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو كه استانداردهاي فوق توصيه گرديده اند.

       توجه: اين محصول جهت دنده هاي هيپوئيد و ديفرانسيل وسایل نقليه توصیه می شود.

  • .محافظت عالی در برابر سایش و تحمل بار در سرعت پایین/ گشتاور بالا و سرعت بالا/ گشتاور پایین
  • .محافظت عالی در مقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها
  • .پایداری حرارتی و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون که باعث افزایش طول عمر روغن می گردد.
  • .روانکاری مناسب همراه با مقاومت در برابر شیار دار شدن روغن(Channeling) در دماهای پایین