ردکردن این

ایرانول Matisa

روغن موتوردیزلی- دريایی

ایرانول Matisa با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

  • .جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین توصیه گردیده‌است.
  • .موتورهای دیزلی ترانک پیستون اصلی و جانبی که از سوخت های تقطیری استفاده می کنند.
  • .جهت استفاده برای توربوشارژها، انتقال دهنده های قدرت
  • .پایداری در مقابل اکسیداسیون و خاصیت پاک کنندگی عالی
  • .قلیائیت مناسب و خاصیت دفع آب
  • .مقاومت عالی در برابر خوردگی