ردکردن این

ایرانول Lenj 2

روغن موتوردیزلی – دریایی (4 زمانه)

ایرانول لنج 2 با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب ، تولید گردیده‌است.

 • CF-4/CF/SJAPI
 • 228.0 , 228.1MB
 • E2-96ACEA
 • C4Allison
 • 11378,11379ISIRI
 • موتورهای دیزلی دریایی چهارزمانه با سرعت متوسط، بمنظور استفاده در کلیه شرایط آب و هوایی.
 • جهت مصرف در کلیه‌ی موتورهای دیزلی دريايي چهارزمانه، سوپر شارژ و توربوشارژ در مواردی که سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است.
 • جهت استفاده در موتورهاي دريايي در شرايط کارکرد عادي براي سوخت هاي رسوب گذار.
 • جهت استفاده در سيستم هاي خنک کننده پيستون و ميل لنگ در موتورهاي دريايي با سرعت پايين
 • .روغن موتور دیزلی دريايي با کارایی عالی
 • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • .پاک‌ کنندگی و معلق ‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزايش طول عمر روغن