ردکردن این

ایرانول Henza 2

روغن موتور دريایی 2 زمانه

روغن موتور دريايي 2 زمانه

  • .مناسب براي مصرف در موتورهاي دیزلی دريايي دوزمانه
  • .مورد استفاده در سيستم هاي تزریق سوخت مخلوط با روغن.
  • .خاصیت روانکاری و حفاظت بالا از موتور با حفظ سیالیت در دماهای متفاوت
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی و زنگ زدگی قطعات موتور .
  • .میزان خاکستر سولفاته پایین جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و ممانعت از ساییدگی پیستون، یاتاقان و چسبیدن رینگ.
  • .اختلاط آسان و پایدار با سوخت حتی در دماهای پایین محیطی