ردکردن این

ایرانول D-7000

روغن موتور دیزلی

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

 • CD/SEAPI
 • 2104DMIL-L
 • C-3Allison
 • TO-2Caterpillar
 • 6279ISIRI
 • .جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است
 • .مناسب جهت مصرف در ماشین آلات سبک و سنگین و دیزلهای ثابت ایستگاهی
 • .مناسب جهت مصرف در ماشین آلات راه سازی و تجهیزات مورد استفاده در معادن و کشاورزی
 • .خاصیت بالای ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • .خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتور می گردد
 • .قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • .خاصیت ضد اکسیداسیون عالی و پایداری حرارتی بالا
 • .کاهش مصرف روغن و سوخت