ردکردن این

ایرانول Coral

روغن موتوردیزلی - دريايي (4 زمانه)

ایرانول Coral با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

  • .موتورهای دیزلی دریایی چهارزمانه با سرعت متوسط که از سوخت های دیزلی با گوگرد کمتر از 1% وزنی استفاده می کنند.
  • .موتورهای دیزلی دریایی کوچک باسرعت بالا که تحت شرایط سخت کارمی کنند.
  • .مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت با میزان رسوب پایین به منظور کاهش چسبندگی و شکنندگی رینگ ها.
  • .توربوشارژها و انتقال دهنده های قدرت
  • .روغن موتور دیزلی دريايي با کارایی عالی.
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور .
  • .پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور .
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزايش طول عمر روغن.