ردکردن این

ایرانول ATF SP- IV

روغن دنده اتوماتیک خودرو

با استفاده از روغن پايه تمام سنتتيك و مواد افزودني ويژه با خواص ضد سايش تقويت شده جهت كاهش اصطكاك بين قطعات فلزي توليد گرديده است.

 •  HYUNDAI SP-IV
 •  JASO M315 1A-LV
 •  TOYOTA WS
 •  NISSAN MATC S

اين محصول كه مطابق با سطوح كارآيي JASO M315 A1-LV توليد گرديده ، جهت مصرف درخودروهاي سواري ژاپني و كرهاي مجهز به سيستم انتقال قدرت 6 سرعته و بالاتر طراحي گرديده است.

 • روغن دنده اتوماتيك تمام سينتتيك با گرانروي پايين.
  • خواص ضد اصطكاك بهبود يافته به منظور كاهش شوك ناشي از تعويض دنده
  • جلوگيري از ايجاد لرزش و در نتيجه افزايش طول عمر جعبه دنده
  • داراي طول عمر بالا و در نتيجه كاهش هرينه روغن مصرفي
  • مقاومت بسيار خوب در برابر اكسيداسيون تحت شرايط دمايي بالا
  • سياليت عالي در دماهاي پايين و در نتيجه سهولت تعويض دنده در فصول سرد