ردکردن این

ایرانول ATF-III

روغن دنده اتوماتیک خودرو

ایرانول ATF-III با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.

 • IIIGDexron
 • دارای تأییدیهZF,VOITH
 • Mercon
 • C-4Allison
 • TO-2Caterpillar
 • 5814ISIRI
 • .در کلیه جعبه دنده های اتوماتیک خودرو و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاههای صنعتی.
 • .پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا که از تشکیل لعاب و لجن و رسوبات ممانعت می کند و کارایی سیستم انتقال نیرو را افزایش می دهد.
 • .خواص ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو
 • .سیالیت در دمای پایین که منجر به سهولت روانکاری و کاهش افت انتقال نیرو در دمای استارت زدن می گردد.
 • .کنترل میزان کف به منظور بهبود روانکاری و کنترل سایش و اصطکاک بین قطعات درشرایط عملیات سخت
 • .تطابق با کلیه اجزاء آب بند های بکاررفته در اجزاء انتقالات نیرو