ردکردن این

ایرانول ATF CVT

روغن دنده اتوماتیک خودرو

اين محصول براي استفاده در جعبه دنده هاي اتوماتيك متغير پيوسته (CVT) در انواع تسمه اي و زنجيري مناسب است.

 • HONDA HMMF
 •  TOYOTA TC
 •  NISSAN NS-2
 • تعويض دنده آسان و بدون لرزش
 •  خواص ضد اصطكاك بهبود يافته به منظور كاهش شوك ناشي از تعويض دنده
 • جلوگيري از ايجاد لرزش و در نتيجه افزايش طول عمرجعبه دنده
 • داراي طول عمر بالا و در نتيجه كاهش هزينه روغن مصرفي
 • مقاومت بسيار خوب در برابر اكسيداسيون تحت شرايط دمايي بالا
 • سياليت عالي در دماهاي پايين و در نتيجه سهولت تعويض دنده در فصول سرد
 • تعويض دنده آسان و بدون لرزش
  • خواص ضد اصطكاك بهبود يافته به منظور كاهش شوك ناشي از تعويض دنده
  • جلوگيري از ايجاد لرزش و در نتيجه افزايش طول عمرجعبه دنده
  • داراي طول عمر بالا و در نتيجه كاهش هزينه روغن مصرفي
  • مقاومت بسيار خوب در برابر اكسيداسيون تحت شرايط دمايي بالا
  • سياليت عالي در دماهاي پايين و در نتيجه سهولت تعويض دنده در فصول سرد